Misja  
Wspomagamy Twój biznes świadcząc usługi outsourcingowe. Specjalizujemy się w tworzeniu dedykowanego oprogramowania "szytego na miarę". Instalujemy i konfigurujemy je z istniejącymi rozwiązaniami programowo sprzętowymi oraz modernizujemy i rozszerzamy istniejące systemy o dodatkową funkcjonalność: B2B, B2C, CRM, CMS, analizy, monitorowanie procesów, workflow, automatyzację obiegu informacji i inne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Drugą linią naszej działalności jest przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa istniejących systemów, aplikacji (szczególnie webowych) oraz baz danych.

Naszymi klientami są głównie małe i średnie przedsiębiorstwa (MśP). Przedsiębiorstwa tej wielkości borykają się z takimi problemami jak: lokalizacja źródeł informacji wśród zasobów przedsiębiorstwa, projektowanie odpowiednich struktur danych (bazy danych), skuteczna i komplementarna akwizycja danych, analiza danych (data mining).

"W przeciągu 10-15 lat, przedsiębiorstwa będą zlecały firmom zewnętrznym (outsourcing) wszystko, co nie jest przedmiotem ich działalności." - Peter Drücker
I w tym momencie wkraczamy my. U nas nie usłyszysz "tego się nie da zrobić".
Rozwiązania z zakresu informatyki, telełączności, automatyki potrafimy połączyć w bezpieczny i niezawodny sposób.

... that's I.T.